Plany urlopowe z punktu widzenia pracodawcy i pracownika

Plany urlopowe z punktu widzenia pracodawcy i pracownika

Jak wiadomo, każdy pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop przysługuje pracownikowi, co roku i nie może być przerywany. Przedsiębiorca ma obowiązek tworzyć plany urlopowe. Zwolniony jest z tego obowiązku w sytuacji, gdy w firmie nie ma zakładowej organizacji związkowej lub ta organizacja zgodzi się, żeby dokumentacja nie…